Privacy policy Wintersportweerman.nl, november 2018

Wintersportweerman.nl is onderdeel van Hajo Smit @Work, Lijsterbesstraat 1a, 5671 AE, Nuenen (info@wintersportweerman.nl).

In dit privacy statement valt te lezen hoeWintersportweerman.nl gebruik maakt van de informatie die bezoekers delen en over hoe men gebruik maakt van de website. Mochten wij vragen om bepaalde informatie waarmee een bezoeker geïdentificeerd kan worden, dan kan erop toe worden gezien dat deze informatie alleen wordt gebruikt in overeenstemming met de privacy policy. Wintersportweerman.nl behoudt het recht om het privacybeleid te veranderen. Wanneer het privacybeleid wijzigt, geven wij dit op de website aan en proberen wij bezoekers hiervan zo goed mogelijk op de hoogte te brengen.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten waarbij Wintersportweerman.nl persoonsgegevens verzamelt. Wintersportweerman.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die via de website of andere diensten zijn verkregen. In deze privacyverklaring informeren wij je over wat er met je gegevens wordt gedaan en hoe dit in overeenstemming is met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Persoonlijke gegevens

Wanneer bezoekers van Wintersportweerman.nl zich inschrijven voor een nieuwsbrief, deelnemen aan een prijsvraag, een aanvraag versturen voor een groepreis of bedrijfsuitje, het contactformulier invullen, reageren op weerberichten en andere berichten of een beoordeling achterlaten kunnen er persoonsgegevens verzameld worden. Per dienst kunnen bezoekers gevraagd worden naar gegevens als naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, postcode, land, nationaliteit, geslacht en geboortedatum. Daarnaast verwerken wij het IP-adres na goedkeuring van ons cookiebeleid om hiermee het gedrag op de website te kunnen bepalen. Bezoekers hebben te allen tijde het recht om een overzicht op te vragen van alle eigen gegevens. Indien iemand wenst dat gegevens worden verwijderd, dan kan dit telefonisch of via e-mail kenbaar worden maken.

Door gebruik te maken van persoonlijke gegevens kunnen we onze dienstverlening naar de bezoeker optimaliseren. We kunnen:

  • De website aanpassen naar specifieke interesses
  • Nieuwsbrieven en andere informatie sturen, waarvan wij denken dat deze voor de bezoeker interessant is
  • Contact opnemen in verband met marktonderzoek

Nieuwsbrieven

Wanneer je je aanmeldt voor de Wintersportweerman.nl nieuwsbrief, informeren wij je op gezette tijden per e-mail over onze diensten en aanbiedingen van derden. Door inschrijving ga je akkoord met onze algemene voorwaarden en verwerkersovereenkomst met Mailchimp. De verwerkersovereenkomst met Mailchimp houdt in dat deze externe partij je achtergelaten persoonsgegevens mag verwerken ten behoeve van het versturen van onze nieuwsbrief. Wanneer je je op enig moment wilt afmelden voor het ontvangen van mails, dan kun je je eenvoudig afmelden via de link in de nieuwsbrief. Je kunt je ook afmelden door telefonisch contact met ons op te nemen of door e-mail te sturen. Wij zullen je dan handmatig afmelden.

Groepsreis aanvraag

Wanneer je een aanvraag doet voor een reis of bedrijftuitje zetten wij die aanvraag door naar een van onze partners. Zij zijn vervolgens verantwoordelijk voor de afhandeling van deze aanvraag en de opslag van je persoonsgegevens. Wij verwijderen je contactgegevens direct.

Prijsvragen

Door deelname aan een prijsvraag van Wintersportweerman.nl ga je akkoord met de voorwaarden die hierop van toepassing zijn. De algemene voorwaarden staan bij iedere prijsvraag vermeldt en hierover kan niet gecorrespondeerd worden. Wintersportweerman.nl is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden deze actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers. Door deelname aan een prijsvraag en akkoord te gaan met de voorwaarden meld je je automatisch aan voor de Wintersportweerman.nl nieuwsbrief.

Beoordelingen

Door het achterlaten van een beoordeling kan Wintersportweerman.nl andere bezoekers informeren over het desbetreffende skidorp, skigebied, land, restaurant, activiteit of après-ski bar. Een beoordeling kan desgewenst ook anoniem worden ingestuurd. Wintersportweerman.nl baseert zich voor deze verwerking van de persoonsgegevens in dit kader op het gerechtvaardigd belang. Op het achterlaten van een beoordeling zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Gebruik van gegevens

Wintersportweerman.nl zal de gegevens van bezoeker nooit verkopen of verspreiden, tenzij hier toestemming voor is gevraagd. Wel worden er nieuwsbrieven en andere e-mails verstuurd met daarin informatie, waarvan wij denken dat die voor de bezoeker relevant en interessant is.

Websites van derden

Op Wintersportweerman.nl staan advertenties en links naar sites en diensten van onze partners, adverteerders, sponsors en derde partijen vermeld. Met deze links probeert Wintersportweerman.nl de bezoeker relevante informatie aan te bieden. Wij hebben echter geen invloed op de inhoud en links op deze websites. Wintersportweerman.nl heeft hierop geen invloed en draagt ook geen verantwoordelijkheid over de wijze waarop derde partijen met gegevens van bezoekers van Wintersportweerman.nl omgaan. Deze partijen hebben hun eigen beleid ten aanzien van privacy.

Veiligheid

Wintersportweerman.nl doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de gedeelde informatie veilig is. Om openbaring van gegevens uit te sluiten zijn alle mogelijke maatregelen, die binnen ons bereik liggen, getroffen.

Cookies

Wintersportweerman.nl maakt gebruik van cookies om op te kunnen slaan op welke manier er door de bezoeker van de website gebruik wordt gemaakt: pagina’s die bezocht worden, tijd op de pagina etc. Het gebruik van cookies kan uitgeschakeld worden, maar dan wordt er niet optimaal gebruik gemaakt van de functionaliteit van de website. Klik hier voor het cookiebeleid van Wintersportweerman.nl.