Gebruiksvoorwaarden Wintersportweerman.nl, januari 2019

Deze website is eigendom van Hajo Smit @Work, Lijsterbesstraat 1a, 5671 AE, Nuenen (info@wintersportweerman.nl). Door het gebruik en/of het raadplegen van pagina’s op deze website, ga je akkoord met de Algemene voorwaarden.

Gebruik teksten Wintersportweerman.nl

Alle teksten gemaakt door het kernteam van Wintersportweerman.nl vallen onder de Creative Commoms BY-SA 3.0 licentie. Dat betekent kort samengevat:Deze licentie is goedgekeurd voor Free Cultural Works.

Je bent vrij om:

  • het werk te bewerken — te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken
  • voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.
  • De licentiegever kan deze toestemming niet intrekken zolang aan de licentievoorwaarden voldaan wordt.

Onder de volgende voorwaarden:

Naamsvermelding — De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik van het werk.

GelijkDelen — Als je het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd, moet je het veranderde materiaal verspreiden onder dezelfde licentie als het originele werk.

 

Geen aanvullende restricties — Je mag geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen toepassen die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.


Let op:

  • Voor elementen van het materiaal die zich in het publieke domein bevinden, en voor vormen van gebruik die worden toegestaan via een uitzondering of beperking in de Auteurswet, hoef je je niet aan de voorwaarden van de licentie te houden.
  • Er worden geen garanties afgegeven. Het is mogelijk dat de licentie je niet alle gebruiksvrijheden geeft die nodig zijn voor het beoogde gebruik. Bijvoorbeeld, andere rechten zoals publiciteits-, privacy- en morele rechten kunnen het gebruik van een werk beperken.

Dit is een samenvatting en heeft geen juridische waarde (vrijwaring). Zie voor de juridische onderbouwing de volledige licentietekst.      .

Beeldmateriaal

Foto’s en video’s van Wintersportweerman.nl vallen onder traditioneel copyright. Wij zijn echter soepel in het geven van toestemming van hergebruik met naamsvermelding. Een mail volstaat meestal om toestemming te krijgen. Zonder expliciete toestemming van de maker al dan niet met voorwaarden mag geen video of foto worden hergebruikt. Als op de website foto’s van derden zijn weergegeven zal een verzoek worden doorgestuurd mits de contactgegevens bij ons bekend zijn. Zonder expliciete toestemming mogen geen foto’s of video’s worden hergebruikt. Dat geldt ook voor op sociale media geplaatste foto’s en media. Delen volgens de door deze media aangeboden deel-mogelijkheden mag natuurlijk wel.

Graag uw hulp

Wintersportweerman.nl maakt vaak gebruik van tekst- en beeldmateriaal van derden. Bij het vermelden van de copyrights en het regelen van de auteursrechten is door Hajo Smit @Work de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Wintersportweerman.nl vermeldt bij iedere foto en/of tekst de naam van de rechthebbende fotograaf/auteur indien gewenst en/of verplicht.

Indien desondanks onvolkomenheden worden geconstateerd worden wij daar graag zo spoedig mogelijk van op de hoogte gesteld. Stuur in dat geval een mail naar info@wintersportweerman.nl.